Meer informatie 


Gecertificeerd Toetsexpert voortgezet onderwijs

Gecertificeerd Toetsexpert voortgezet onderwijs

Voor docenten, sectieleiders en anderen
die te maken hebben met toetsen en examens
in het voortgezet onderwijs.

Stichting TEVON

Certificering

Organisatie

Inschrijven

Register

Download de brochure voor de opleiding Toetsexpert voortgezet onderwijs

Stichting TEVON

Van het belang van kwalitatief goede (school)examens en kennis over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs hoeft niemand meer overtuigd te worden.
Tegelijk willen veel vo-scholen af van de toetscultuur waar het vooral draait om cijfers. In de onderwijsvisie van scholen klinken termen als gepersonaliseerd lerenformatief evalueren en leerdoeldenken.

Maar op welke wijze krijg je de deskundigheid op het gebied van toetsen en formatief evalueren in je school? En hoe bewaak je de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van toetsing en examinering, terwijl je tegelijkertijd een omslag wil maken in de toetscultuur?

Wanneer u voor uzelf of voor uw docenten kiest voor de opleiding tot Toetsexpert – met de mogelijkheid tot certificering – weet u zeker dat toetsexpertise in uw school geborgd is.

Stichting TEVON is een stichting van de samenwerkende partijen Teelen en Noordhoff Academy.Certificering

De curriculumcommissie van stichting TEVON volgt de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs op de voet, zodat de kennis en vaardigheden die in de opleiding worden opgedaan en de eventuele certificering die daarop volgt, nauw aansluiten op (toekomstige) veranderingen in de schoolpraktijk.

NVE

Na het volgen van de opleiding tot Toetsexpert kun je je laten certificeren conform het NVE-profiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). Tijdens dit certificeringstraject stel je een portfolio samen aan de hand van portfolio-opdrachten, die tijdens de opleiding zijn voorbereid en toegelicht. Vervolgens vindt beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Als je het certificeringstraject met succes afrondt, ontvang je een certificaat dat 5 jaar geldig is. Na certificering is het mogelijk om jezelf te laten inschrijven in het landelijke Register Examenfunctionarissen van de NVE.

Ben jij al Gecertificeerd Toetsexpert voortgezet onderwijs?

SCHRIJF JE NU IN

 

Organisatie

Bestuur

Het gedelegeerd bestuur van de Stichting TEVON zorgt voor de operationele gang van zaken. U kunt bij het bestuur terecht met al uw vragen middels het contactformulier.

Commissies en werkgroepen

Binnen de Stichting TEVON zijn een aantal commissies en werkgroepen in oprichting om invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Het bestuur zal samen met de werkgroepen de stukken voorbereiden en aanbieden aan de examencommissie ter beoordeling. Vervolgens nemen zij de verantwoordelijkheid van de uitvoering over.

Examencommissie

Deze commissie volgt de totstandkoming van het curriculum en bewaakt de kwaliteit van examinering alsmede de kwaliteit van het TEVON-niveau.

Werkgroep Kwaliteit en proces

De werkgroep Kwaliteit en Proces volgt de totstandkoming van het curriculum. Dit is momenteel nog belegd binnen het bestuur.

Werkgroep Certificering

De werkgroep Certificering borgt de certificering op lange termijn en bewaakt het proces van permanente educatie.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie met deelnemers en de werving van deelnemers. Deze functie is vooralsnog belegd bij het bestuur in overleg met de examencommissie.

Registratieformulier leden